030 - 303 12 96
 

Disclaimer

Pro Parts disclaimer

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden en disclaimer van toepassing op proparts.nl

 1. Algemeen

De website www.proparts.nl, die hierna Proparts.nl wordt genoemd staat onder toezicht van Pro Parts Utrecht B.V. te Utrecht. De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website. U verklaart zich automatisch akkoord met de gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van deze website.

Proparts.nl beantwoordt aan de plicht tot aangifte in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Gebruikersvoorwaarden

Proparts.nl raadt u als gebruiker aan om de internetinstellingen zo in te stellen dat u deze website optimaal kan gebruiken.

Alleen Proparts.nl heeft de rechten op de hele inhoud van deze website.Proparts.nl is houder van of heeft de licentie door derden gegeven van de volgende rechten:

 • de intellectuele eigendomsrechten,
 • de auteursrechten die rusten op Proparts.nl,
 • de materialen van alle domeinen en subdomeinen,
 • de merkrechten.

U heeft als gebruiker van proparts.nl geen rechten of licenties op het gebruik van deze merken.

Het is verboden volgende informatie en/of materialen aanwezig op proparts.nl te publiceren, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren of op iedere andere manier te gebruiken buiten Proparts.nl zonder dat Pro Parts Utrecht B.V. u hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft:

 • software,
 • teksten,
 • afbeeldingen,
 • grafische voorstellingen,
 • logo’s,
 • iconen,
 • video’s,
 • geluiden,
 • html-codes of andere coderingen,
 • andere gegevens.

Indien u inbreuk pleegt op deze rechten kan u strafrechtelijk vervolgd worden.

Het is eveneens verboden de website proparts.nl of een deel ervan te bewerken en te gebruiken voor eigen doeleinden of voor derden, door het gebruik van geautomatiseerde processen (zoals: ‘spideren’, ‘phishen’, ‘crawlen’ of ‘scrapen’) om zo inhoud en andere data van deze website te nemen en te gebruiken op of te linken aan andere websites.

Proparts.nl heeft het recht u als gebruiker de toegang tot de website en/of de producten en/of diensten te ontzeggen wegens geldige redenen (zoals: inbreuk op de gebruikersvoorwaarden of poging tot fraude).

De informatie op Proparts.nl kan refereren naar producten en/of diensten die buiten Nederland niet geleverd kunnen worden.

Proparts.nl heeft het recht om de gebruikersvoorwaarden van proparts.nl op ieder moment te veranderen en/of te vernieuwen zonder dit te moeten melden aan de gebruikers. Daarom adviseert proparts.nl u de inhoud van de gebruikersvoorwaarden van de website op regelmatige basis te controleren. De gebruikersvoorwaarden kan u op proparts.nl nalezen door op de link ‘Disclaimer’ te klikken. De gebruikersvoorwaarden van dat moment zijn altijd op u van kracht.

 1. Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met de zo veel mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie (na een bepaalde tijd) verouderd of niet (meer) juist is.

Alle getoonde aanbiedingen zijn samengesteld door derden op basis van hun beschikbaarheid. De betreffende derde partij kan als dienstverlener extra beperkende voorwaarden laten gelden op de aanbiedingen op deze website.

Proparts.nl treedt niet op als bemiddelaar of als vertegenwoordiger wanneer er hyperlinks naar derde partijen zijn of als proparts.nl diensten van derden aanbiedt. De hyperlinks zijn immers verwijzingen met een niet-bindend karakter. Proparts.nl kan de inhoud van de websites verbonden aan deze hyperlinks niet beïnvloeden en is hier niet verantwoordelijk voor.

Proparts.nl is niet verantwoordelijk voor foto’s, folders en ander publiciteitsmateriaal dat door derde partijen is uitgegeven en op de website is gepubliceerd.